HOLLYWOOD S.A.: wyniki finansowe

2020-06-22 23:09
publikacja
2020-06-22 23:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Hollywood_S_A__za_rok_2019__.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_GK_2020__final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Hollywood_2019_sprawozdania_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedazy 118730 110334 27600 25858
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej -442 1576 -103 369
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem -5472 -1002 -1272 -235
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13681 8959 3180 2100
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -14542 -6693 -3380 -1569
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2469 -3892 574 -912
VII. Aktywa razem 246208 233325 57816 54262
VIII. kapitał własny jednostki 122362 118620 28734 27586
IX. kapitał podstawowy 60164 50164 14128 11666
X. Zysk/strata na jedną akcje zwykłą -0,1001 -0,0386 -0,0233 -0,0090
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Hollywood S A za rok 2019 .pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Hollywood S A za rok 2019 .pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Społki i GK 2020 final.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Społki i GK 2020 final.pdf
GK Hollywood 2019_sprawozdania z badania.pdfGK Hollywood 2019_sprawozdania z badania.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-22 Adam Andrzej Konieczkowski Prezes Zarządu
2020-06-22 Rafał Wójcik Wiceprezes Zarządu
2020-06-22 Paweł Mielczarek Wiceprezes Zarządu
2020-06-22 Krzysztof Cetnar Dyrektor ds ekonomiczno-finansowych
2020-06-22 Maria Kopytek Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-22 Renata Borowska Główna Ksiegowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki