HOLLYWOOD S.A.: wyniki finansowe

2020-06-22 23:04
publikacja
2020-06-22 23:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_Hollywood_SA_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_GK_2020__final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozd_z_badania_Hollywood.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedazy 4565 6545 1061 1534
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej -37 389 -9 91
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem -6069 293 -1411 69
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -6950 5042 -1616 1182
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -236 -5150 -55 -1207
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 7077 -65 1645 -15
VII. Aktywa razem 101918 100008 23933 23258
VIII. kapitał włsny jednostki 96225 93842 22596 21824
IX. kapitał podstawowy 60164 50164 14128 11666
X. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,1106 0,0044 0,0257 0,0010
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Hollywood SA za rok 2019.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Hollywood SA za rok 2019.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Społki i GK 2020 final.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Społki i GK 2020 final.pdf
Sprawozd_z_badania_Hollywood.pdfSprawozd_z_badania_Hollywood.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-22 Adam Andrzej Konieczkowski Prezes Zarządu
2020-06-22 Rafał Wójcik Wiceprezes Zarządu
2020-06-22 Paweł Mielczarek Wiceprezes Zarządu
2020-06-22 Krzysztof Cetnar Dyrektor ds ekonomiczno-finansowych
2020-06-22 Maria Kopytek Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-22 Renata Borowska Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki