WAŻNE

HOLLYWOOD S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok spółki Hollywood S.A.

2020-06-01 14:23
publikacja
2020-06-01 14:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-01
Skrócona nazwa emitenta
HOLLYWOOD S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok spółki Hollywood S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie postanowień §80 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz w związku z §21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie określania innych terminów niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych Zarząd Hollywood S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019, wskazanego raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku, zmienionego następnie raportem bieżącym nr 9/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku.
Zmieniony termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 na dzień 4 czerwca 2020 roku zostaje przesunięty na dzień 22 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-01 Rafał Wójcik Wiceprezes Zarzadu
2020-06-01 Maria Kopytek Członek Zarzadu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki