REKLAMA

HOLLYWOOD S.A.: Rejestracja połączenia spółek zależnych

2020-04-03 11:49
publikacja
2020-04-03 11:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-03
Skrócona nazwa emitenta
HOLLYWOOD S.A.
Temat
Rejestracja połączenia spółek zależnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki HOLLYWOOD SA z siedzibą w Sierpcu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 10.03.2020 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, o której mowa w art. 4 ust. 1 w zw. z ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, o dokonaniu w rejestrze sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 01.04.2020r. wpisu połączenia spółek zależnych od Emitenta tj.: HTS MEDIJ Sp. z o.o z siedzibą w Pępowie przy ul. Kobylańskiej 12, 63-830 (Pępowo), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467961, NIP: 6961877084, REGON: 30247193 (Spółka Przejmowana) oraz spółki HTS AMA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, 60-479 (Poznań), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506490, NIP: 7771806957, REGON: 63082674 (Spółka Przejmowana) ze spółką „HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2A, 09-200 Sierpc, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000445421, NIP: 7761627087, REGON: 140353224 (Spółka Przejmująca).
Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych tj.: HTS MEDIJ Sp. z o.o. oraz HTS AMA Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą „Hollywood Textile Service” Sp. z o.o. , na warunkach ustalonych w Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronie internetowej Hollywood Textile Service Sp. z o.o. (http://www.hts-sierpc.pl/pl), HTS MEDIJ Sp. z o.o. (http://medij.com.pl/) oraz HTS AMA Sp. z o.o. (http://www.hts-ama.pl/pl ).
Zgodnie z informacją podjętą przez Emitenta wpis do rejestru sądowego nastąpił w dniu 1.04.2020r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-03 Rafał Wójcik Wiceprezes Zarządu
2020-04-03 Maria Kopytek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki