HOLLYWOOD S.A.: Korekta raportu okresowego za 2019 rok

2020-06-24 15:37
publikacja
2020-06-24 15:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-24
Skrócona nazwa emitenta
HOLLYWOOD S.A.
Temat
Korekta raportu okresowego za 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku dokonał korekty raportu okresowego za 2019 rok. Wprowadzona korekta wynika z faktu, iż w Raporcie rocznym spółki R.2019 w załączniku pod nazwą:
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_Hollywood_SA_za_rok_2019.pdf
omyłkowo załączono treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zamiast jednostkowego sprawozdania finansowego. Dokonana korekta ma charakter porządkujący przekazany raport okresowy za 2019 rok.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej w związku z § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-24 Rafał Wójcik Wiceprezes Zarządu
2020-06-24 Maria Kopytek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki