REKLAMA
PIT 2023

HM INWEST S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 20:06
publikacja
2023-11-29 20:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HM_raport_okresowy_za_3_kwartal_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
I. Aktywa trwałe 5 547 27 672 1 197 5 900
II. Zapasy 121 192 247 624 26 144 52 800
III. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 8 807 24 587 1 900 5 243
IV. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 5 724 10 283 1 235 2 193
V. Kapitał własny 76 344 42 695 16 469 9 104
VI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem 38 431 57 212 8 290 12 199
VII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe razem 32 961 216 894 7 110 46 247
VIII. Przychody netto ze sprzedaży 212 473 56 690 46 419 12 093
IX. Zysk przed opodatkowaniem 25 071 -4 727 5 477 -1 008
X. Zysk netto 34 119 -4 785 7 454 -1 021
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
HM raport okresowy za 3 kwartał 2023.pdfHM raport okresowy za 3 kwartał 2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki