WAŻNE

HM INWEST S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 17.06.2020 r.

2020-06-17 16:20
publikacja
2020-06-17 16:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwaly_ZWZ_17.06.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZAL_nr_1_do_uchwaly_nr_17.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-17
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 17.06.2020 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki HM INWEST S.A., w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 17.06.2020 roku w Warszawie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad i podjęło wszystkie uchwały przewidziane porządkiem obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
uchwały ZWZ 17.06.2020.pdfuchwały ZWZ 17.06.2020.pdf uchwały ZWZ 17.06.2020
ZAŁ nr 1 do uchwały nr 17.pdfZAŁ nr 1 do uchwały nr 17.pdf zał. nr 1 do uchwały nr 17/17/06/2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-17 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki