HM INWEST S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

2020-06-17 16:29
publikacja
2020-06-17 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-17
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki HM INWEST S.A., informuje iż uchwałami nr 14/17/06/2020 oraz 15/17/06/2020 podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 17.06.2020 roku w Warszawie powołano na Członka Rady Nadzorczej na wspólną pięcioletnią kadencję Ewę Hofman oraz Irminę Kaczmarek.
Życiorysy i inne wymagane informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej zostały przekazane w raportach ESBI nr 3/2020 oraz 6/2020 opublikowanych w związku z dokooptowaniem Ewy Hofman oraz Irminy Kaczmarek do składu Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-17 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki