REKLAMA

HM INWEST S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Getin Noble Bank

2021-07-01 16:47
publikacja
2021-07-01 16:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Getin Noble Bank
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd HM Inwest S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 30.06.2021 r. Spółka podpisała z Getin Noble Bank S.A. (dalej jako „Bank”) aneks do umowy kredytu korporacyjnej linii kredytowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 8/2020. Na mocy aneksu maksymalna kwota kredytu została powiększona z 30.000.000 zł do 60.000.000 zł.
Środki pozyskane przez Spółkę ze zwiększonego dostępnego salda kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie celów wchodzących w zakres statutowej działalności gospodarczej Spółki.
Data ostatecznej spłaty określona w Umowie Kredytowej została określona na dzień 30.06.2024 r. Oprocentowanie kredytu jest oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M plus marża Banku. Stosownie do postanowień aneksu, Strony postanowiły, że zabezpieczeniem spłaty kredytu będą m.in.: 1) hipoteka umowna łączna z najwyższym pierwszeństwem do kwoty 90.000.000,00 zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu oraz Wiśle, na których Spółka oraz jej spółki celowe realizują projekty deweloperskie; 2) zastawy finansowe i rejestrowe na rachunkach prowadzonych w Banku dla Spółki oraz spółki celowej realizującej jeden z projektów deweloperskich; 3) poręczenie osobiste Prezesa Zarządu Spółki; 4) przelewy wierzytelności z umów z nabywcami lokali; 5) przelewy wierzytelności z polis; 6) przelew wierzytelności z tytułu umów pożyczek udzielonych Spółce przez akcjonariuszy lub inne podmioty powiązane ze Spółką do kwoty nie niższej niż 6.387.000,00 zł.
Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.
Zawarcie Umowy Kredytu przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej Spółki poprzez zwiększenie dostępnych źródeł finansowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-01 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki