HM INWEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

2020-05-22 11:42
publikacja
2020-05-22 11:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZAL_nr_1_-_OGLOSZENIE_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZAL_nr_2_-_PROJEKTY_UCHWAL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-22
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki HM INWEST S.A., z siedzibą w Warszawie (Emitent), działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 402¹ § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17.06.2020 r. na godz. 09:30. ZWZ odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Karoliny Góźdź, przy ul. Belwederskiej 9A, 00-761 Warszawa.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa w ZWZ oraz treść projektów uchwał ZWZ.
Informacje o ogólnej liczbie akcji, wzór formularza pełnomocnictwa i formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz inne materiały związane z ZWZ HM Inwest S.A. zwołanym na dzień 17.06.2020 roku zostały opublikowane na stronie korporacyjnej Spółki www.grupainwest.pl w zakładce relacje inwestorskie.
Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1_i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ZAŁ nr 1 - OGŁOSZENIE ZWZ.pdfZAŁ nr 1 - OGŁOSZENIE ZWZ.pdf Ogłoszenie ZWZ
ZAŁ nr 2 - PROJEKTY UCHWAŁ.pdfZAŁ nr 2 - PROJEKTY UCHWAŁ.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki