REKLAMA

HM INWEST S.A.: Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Nowa Łacina 6 sp. z o.o. i wniesienie aportu

2021-03-25 16:01
publikacja
2021-03-25 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Nowa Łacina 6 sp. z o.o. i wniesienie aportu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki HM Inwest S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o złożeniu przez Spółkę HM Inwest S.A. w dniu 24.03.2021 r. oświadczenia o objęciu udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Nowa Łacina 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, to jest 235.720 udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, o wartości nominalnej 50,00 PLN jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 11.786.000,00 PLN wszystkie udziały.

Udziały te zostały pokryte wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 11.786.000,00 PLN netto w postaci prawa własności nieruchomości przy ul. Niemena w Poznaniu wraz z autorskimi prawami majątkowymi do kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji obejmującej budowę na nieruchomości budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz wszelkich praw do wydanych decyzji administracyjnych. Umowa przeniesienia własności nieruchomości oraz praw majątkowych w wykonaniu zobowiązania do wniesienia aportu została zawarta również w dniu 24.03.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-25 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki