REKLAMA

HM INWEST S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021

2021-01-29 15:32
publikacja
2021-01-29 15:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-29
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd HM Inwest S.A. (dalej: Emitent) poniżej podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021:
• Skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – w dniu 30.04.2021 r.
• Jednostkowy raport roczny za 2020 r. – w dniu 30.04.2021 r.
• Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – w dniu 31.05.2021 r.
• Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021r. – w dniu 30.09.2021 r.
• Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – w dniu 29.11.2021 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, że

- zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych
- zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania,
- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku i II kwartał 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-29 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki