REKLAMA

HERKULES S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Herkules S.A.

2022-01-12 17:06
publikacja
2022-01-12 17:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Blazej_Dowgielski_bio.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Piotr_Kwasniewski_bio.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Andrzej_Raubo_bio.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Robert_Stachowiak_bio.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Mariusz_Zawisza_bio.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-12
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Herkules S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 stycznia 2022 roku powołało nowe, następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Herkules S.A.:
- Pan Błażej Dowgielski,
- Pan Piotr Kwaśniewski,
- Pan Andrzej Raubo,
- Pan Robert Stachowiak,
- Pan Mariusz Zawisza.

Zarząd Spółki informuje, że powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że ich działalność wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.
Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, że żaden z nich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej.

Ponadto Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dnu 12 stycznia 2022 roku wybrała Pana Andrzeja Raubo na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Herkules S.A.


Podstawa prawna:
art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Błażej Dowgielski_bio.pdfBłażej Dowgielski_bio.pdf życiorys_Błażej Dowgielski
Piotr Kwaśniewski_bio.pdfPiotr Kwaśniewski_bio.pdf życiorys_Piotr Kwaśniewski
Andrzej Raubo_bio.pdfAndrzej Raubo_bio.pdf życiorys_Andrzej Raubo
Robert Stachowiak_bio.pdfRobert Stachowiak_bio.pdf życiorys_Robert Stachowiak
Mariusz Zawisza_bio.pdfMariusz Zawisza_bio.pdf życiorys_Mariusz Zawisza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-12 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2022-01-12 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki