REKLAMA

HERKULES S.A.: Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.

2022-01-12 17:10
publikacja
2022-01-12 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-12
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Herkules S.A. powołała nowych Członków Komitetu Audytu Spółki w osobach:
- Pan Piotr Kwaśniewski,
- Pan Andrzej Raubo,
- Pan Mariusz Zawisza.

Jednocześnie, Spółka informuje, że Komitet Audytu Herkules S.A. w dnu 12 stycznia 2022 roku wybrał Pana Piotra Kwaśniewskiego na Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Komitet Audytu Spółki w wyżej wymienionym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

Życiorysy Członków Komitetu Audytu Emitenta zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 4/2022.


Podstawa prawna:
art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-12 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2022-01-12 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki