REKLAMA

HERKULES S.A.: Złożenie przez spółkę zależną Herkules Infrastruktura sp. z o.o. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości

2022-09-29 17:36
publikacja
2022-09-29 17:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-29
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Złożenie przez spółkę zależną Herkules Infrastruktura sp. z o.o. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 września 2022 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka zależna") przekazał Spółce informację dotyczącą złożenia przez Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w dniu 29 września 2022 roku wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do Herkules Infrastruktura sp. z o.o. oraz, równolegle ze złożeniem tego wniosku, wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do Herkules Infrastruktura sp. z o.o.

Zgodnie z art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520), w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny, a Sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Spółki zależnej zawartym we wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, otwarcie postępowania sanacyjnego może umożliwić dłużnikowi uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami oraz przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli (art. 3 p.r.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2022-09-29 Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki