REKLAMA

HERKULES S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A.

2022-05-20 16:41
publikacja
2022-05-20 16:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_rb16.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działającej w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego pod nazwą VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 1339 (dalej „Fundusz”) informujące o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, w wyniku zawarcia transakcji zbycia 50.000 akcji Spółki oraz nabycia 5.157.588 akcji Spółki, udział Funduszu w kapitale zakładowym Herkules S.A. zwiększył się z 18,02% do 32,99%.

Otrzymane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_rb16.pdfZawiadomienie_rb16.pdf Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbe głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-20 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2022-05-20 Cezary Kiciński Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°!

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki