0,8020 zł
0,00% 0,0000 zł
HERKULES SA (HRS)

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-18
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 października 2019 r. wpłynął do spółki podpisany 9 października 2019 r. aneks do umowy o linię kredytową nr KKWA0022/10 zawartej 26 sierpnia 2010 r. pomiędzy Emitentem oraz jego spółką zależną Gastel Prefabrykacja S.A. („spółka zależna”) jako Kredytobiorcą a Santander Bank Polska S.A. („Bank”) jako Kredytodawcą.

Aneks przedłuża obowiązywanie umowy o Multilinię kredytowo-gwarancyjną o kolejny rok do dnia 10 października 2020 r. Zgodnie z intencją stron, które ze względu na niskie wykorzystanie przyznanych limitów postanowiły ograniczyć dostępne kwoty, aneks zmniejsza wartość możliwej do wykorzystania Multilinii z 26 mln zł do 22 mln zł. Powyższy limit może wykorzystany przez Emitenta do wysokości maksymalnej 16 mln zł w formie limitu w rachunku bieżącym, lub w ramach tej kwoty 8 mln zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe, a przez spółkę zależną do wysokości 6 mln zł (w tym kwota 3,9 mln zł w formie limitu w rachunku bieżącym oraz 2,1 mln zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe).

Pozostałe istotne warunki zwartej umowy (w tym warunki cenowe) nie uległy zmianie w stosunku do obowiązującej w poprzednich okresach kredytowania.

Niezależnie od standardowych zabezpieczeń spłaty występujących w tego typu umowach kredytowych, podstawowym zabezpieczeniem materialnym kredytu jest zastaw rejestrowy na 49 żurawiach wieżowych oraz hipoteka na jednej z nieruchomości operacyjnych Spółki, jak również hipoteka na nieruchomościach operacyjnych spółki zależnej. Powyższe zastawy występują w parze z cesją praw z umów ubezpieczeniowych tych składników majątkowych.

Wskazana umowa, poza standardowymi zobowiązaniami Kredytobiorcy występującymi w tego typu kontraktach dotyczących aktualizacji informacji finansowych i dokumentów zabezpieczeń, zawiera m.in. zobowiązanie Emitenta do zapewnienia wpływów w Banku w wysokości przynajmniej na poziomie proporcjonalnym do udziału Banku w finansowaniu kredytowym Spółki oraz zobowiązanie spółki zależnej to przeprowadzania wszystkich obrotów przez jej rachunku w Banku. W umowie zawarto także zobowiązanie do uzyskania zgody Banku na zaciąganie zobowiązań finansowych, jeśli wartość zobowiązania przekracza 3 mln zł dla Emitenta i 0,3 mln zł dla spółki zależnej. Umowa zawiera również zobowiązanie Spółki do zachowania stosownej struktury finansowej Kredytobiorcy mierzonej wskaźnikiem opartym o relację długu finansowego do EBITDA wymiarowanym na danych skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Łączna wartość zaangażowania Santander Bank Polska S.A. w finansowaniu Grupy Kapitałowej Emitenta z tytułu limitów w rachunku bieżącym, kredytu inwestycyjnego oraz gwarancji bankowych na dzień publikacji niniejszego raportu to 9,2 mln zł.Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-18 Jacek Tucharz Wiceprezes Zarządu
2019-10-18 Tadeusz Orlik Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.