3,18 zł
-4,50% -0,15 zł
HERKULES SA (HRS)

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy_akcji_Herkules_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_1A_-_Oferta_Sprzedazy_osoba_fizyczna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_1B_-_Oferta_Sprzedazy_osoba_prawna_lub_inna_jednostka_organizacyjna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_1C_-_Oferta_Sprzedazy_podmioty_prowadzace_rachunki_podmioty_zarzadzajace_aktywami.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_2A_-_Dyspozycja_blokady_akcji_wystawienia_instrukcji_rozrachunkowej_oraz_swiadectwa_depozytowego_os.fiz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_2B_-_Dyspozycja_blokady_akcji_wystawienia_instrukcji_rozrachunkowej_oraz_swiadectwa_depozytowego_os.pr.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_2C_-_Dyspozycja_blokady_akcji_wystawienia_instrukcji_rozrachunkowej_oraz_swiadectwa_depozytowego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_3A_-_Pelnomocnictwo_udzielane_przez_Akcjonariusza_bedacego_osoba_fizyczna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_3B_-_Pelnomocnictwo_udzielane_przez_Akcjonariusza_bedacego_osoba_prawna_lub_inna_jednostka_organizacyjna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_3C.1_-_Oswiadczenie_podmiotu_prowadzacego_rachunki_papierow_wartosciowych.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_3C.2_-_Oswiadczenie_podmiotu_zarzadzajacego_aktywami_na_rachunkach_papierow_wartosciowych.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_4_-_Swiadectwo_depozytowe_osoba_fizyczna_osoba_prawna_inna_jednostka_organizacyjna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_4C_-_Swidectwo_depozytowe_klient_banku_depozytariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_4C_-omnibus_account_-_Swidectwo_depozytowe_klient_banku_depozytariusza_omnibus_account.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_4C_-_omnibus_account_eng_-_Swiadectwo_depozytowe_klient_banku_depozytariusza_omnibus_account.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_5_Lista_Punktow_Obslugi_Klienta_Noble_Securities.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 129 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-07
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki zmienionej uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 lutego 2017 roku, w związku z zamiarem nabycia akcji własnych Emitenta (dalej jako: „Akcje Własne”) w drodze złożenia zaproszeń (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., skierowanych przez Emitenta do wszystkich akcjonariuszy, przekazuje do publicznej wiadomości treść "Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie".

Przedmiotem zaproszenia skierowanego do wszystkich akcjonariuszy są w pełni pokryte zdematerializowane akcje Spółki na okaziciela, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji Spółki. Cena ustalona przez Zarząd Spółki w wykonaniu powyższego upoważnienia została określona na poziomie 4,20 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

Pełna treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki
Plik Opis
Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy_akcji_Herkules_SA.pdfZaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy_akcji_Herkules_SA.pdf Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.
Załącznik 1A - Oferta Sprzedaży_osoba fizyczna.pdfZałącznik 1A - Oferta Sprzedaży_osoba fizyczna.pdf Załącznik 1A - Oferta sprzedaży - osoba fizyczna
Załącznik 1B - Oferta Sprzedaży_osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna.pdfZałącznik 1B - Oferta Sprzedaży_osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna.pdf Załacznik 1B - Oferta sprzedaży - osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna
Załącznik 1C - Oferta Sprzedaży_podmioty prowadzące rachunki_podmioty zarządzające aktywami.pdfZałącznik 1C - Oferta Sprzedaży_podmioty prowadzące rachunki_podmioty zarządzające aktywami.pdf Załącznik 1C - Oferta sprzedaży - podmioty prowadzace rachunki zarządzające aktywami
Załącznik 2A - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego_os.fiz.pdfZałącznik 2A - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego_os.fiz.pdf Załacznik 2A - Dyspozycja wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego -os. fizyczne
Załącznik 2B - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego_os.pr.pdfZałącznik 2B - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego_os.pr.pdf Załacznik 2B - Dyspozycja wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego- os. prawne
Załącznik 2C - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego.pdfZałącznik 2C - Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego.pdf Załącznik 2C - Dyspazycja wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego
Załącznik 3A - Pełnomocnictwo udzielane przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfZałącznik 3A - Pełnomocnictwo udzielane przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf Załacznik 3A - Pełnomocnictwo udzielane przez Akcjonariusza - os. fizyczna
Załącznik 3B - Pełnomocnictwo udzielane przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną.pdfZałącznik 3B - Pełnomocnictwo udzielane przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną.pdf Załącznik 3B - Pełnomocnictwo udzielane przez Akcjonariusza - os. prawna
Załącznik 3C.1 - Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych.pdfZałącznik 3C.1 - Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych.pdf Załacznik 3C1 - Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych
Załącznik 3C.2 - Oświadczenie podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych.pdfZałącznik 3C.2 - Oświadczenie podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych.pdf Załącznik 3C2- Oświadczenie podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych
Załącznik 4 - Świadectwo depozytowe_osoba fizyczna_osoba prawna_inna jednostka organizacyjna.pdfZałącznik 4 - Świadectwo depozytowe_osoba fizyczna_osoba prawna_inna jednostka organizacyjna.pdf Załącznik 4 Świadectwo depozytowe-osoba prawna
Załącznik 4C - Świdectwo depozytowe_klient banku depozytariusza.pdfZałącznik 4C - Świdectwo depozytowe_klient banku depozytariusza.pdf Załacznik 4C Świadectwo depoytowe - klient banku
Załącznik 4C -omnibus account - Świdectwo depozytowe_klient banku depozytariusza_omnibus account.pdfZałącznik 4C -omnibus account - Świdectwo depozytowe_klient banku depozytariusza_omnibus account.pdf Załącznik 4 C - Świadectwo depozytowe klienta banku depozytariusza - omnibus account
Załącznik 4C - omnibus account_eng - Świadectwo depozytowe_klient banku depozytariusza_omnibus account.pdfZałącznik 4C - omnibus account_eng - Świadectwo depozytowe_klient banku depozytariusza_omnibus account.pdf Załącznik 4C „omnibus account”_eng - Świadectwo depozytowe_klient banku depozytariusza_„omnibus account”
Załącznik_5_Lista_Punktów_Obsługi_Klienta_Noble_Securities.pdfZałącznik_5_Lista_Punktów_Obsługi_Klienta_Noble_Securities.pdf Załacznik 5 - Lista punktów Obsługi klienta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-07 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu
2017-12-07 Tadeusz Orlik Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl