REKLAMA

HERKULES S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 25 czerwca 2021 roku

2021-06-25 13:54
publikacja
2021-06-25 13:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WYKAZ_UCHWAL_PODJETYCHY_PRZEZ_ZWZ_HERKULES_SA_25.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WYKAZ_UCHWAL_NIEPODJETYCH_PRZEZ_ZWZ_HERKULES_SA_25.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 25 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wykaz uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2021 roku („Walne Zgromadzenie”) wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec faktu, iż głosy na Zgromadzeniu liczone były przy użyciu systemu komputerowego, podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a tym samym uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej przewidzianych w punkcie 5 i 6 porządku obrad.


Podstawa prawna:
art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCHY PRZEZ ZWZ HERKULES SA 25.06.2021.pdfWYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCHY PRZEZ ZWZ HERKULES SA 25.06.2021.pdf Wykaz Uchwał podjętych ZWZ Herkules SA 25.06.2021
WYKAZ UCHWAŁ NIEPODJĘTYCH PRZEZ ZWZ HERKULES SA 25.06.2021.pdfWYKAZ UCHWAŁ NIEPODJĘTYCH PRZEZ ZWZ HERKULES SA 25.06.2021.pdf Wykaz Uchwał niepodjętych ZWZ Herkules SA 25.06.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-25 Marta Towpik Prezes Zarządu
2021-06-25 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki