REKLAMA
PILNE

HERKULES S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 31 sierpnia 2021 roku

2021-08-31 13:57
publikacja
2021-08-31 13:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wykaz_uchwal_podjetych_przez_NWZ_31.08.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-31
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 31 sierpnia 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A., które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2021 roku („Walne Zgromadzenie”) wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wobec faktu, iż głosy na Zgromadzeniu liczone były przy użyciu systemu komputerowego, podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a tym samym uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej przewidzianych w punkcie 5 i 6 porządku obrad.


Podstawa prawna:
art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Wykaz uchwał podjętych przez NWZ 31.08.2021.pdfWykaz uchwał podjętych przez NWZ 31.08.2021.pdf Wykaz uchwał podjętych podczas NWZ w dn. 31 sierpnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Marta Towpik Prezes Zarządu
2021-08-31 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2021-08-31 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki