REKLAMA

HERKULES S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 12 stycznia 2022 roku

2022-01-12 16:57
publikacja
2022-01-12 16:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal._RB_3_2022__(wykaz_uchwal_podjetych_i_niepodjetych).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-12
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 12 stycznia 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wykaz uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A., które odbyło się w dniu 12 stycznia 2022 roku („Walne Zgromadzenie”) wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wobec faktu, iż głosy na Zgromadzeniu liczone były przy użyciu systemu komputerowego, podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Podstawa prawna:
art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Zał. RB_3_2022 (wykaz uchwal podjetych i niepodjetych).pdfZał. RB_3_2022 (wykaz uchwal podjetych i niepodjetych).pdf Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkles SA 12.01.2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-12 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2022-01-12 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki