REKLAMA

HERKULES S.A.: Rejestracja zmian Statutu Herkules S.A.

2021-07-26 17:24
publikacja
2021-07-26 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tekst_Jednolity_Statutu_Herkules_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-26
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Herkules S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Sąd”) informujące o rejestracji przez Sąd w dniu 19 lipca 2021 roku zmian Statutu Herkules S.A. uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. 25 czerwca 2021 roku, o podjęciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku.

Treść Statutu Spółki uległa następującym zmianom:


1. § 16 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
„Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

zastąpiono treścią następującą:

"Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, przy czym pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie swój bieg z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku.”
2. § 21 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
„Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”

zastąpiono treścią następującą:

„Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata, przy czym pierwsza wspólna kadencja Zarządu rozpocznie swój bieg z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku.”

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje tekst jednolity Statutu Herkules S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej.
Podstawa prawna:
art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Tekst Jednolity Statutu Herkules SA.pdfTekst Jednolity Statutu Herkules SA.pdf Tekst jednolity Statutu Herkules S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-26 Marta Towpik Prezes Zarządu
2021-07-26 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki