HERKULES S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Herkules S.A.

2019-07-22 16:43
publikacja
2019-07-22 16:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zmiany_w_Statucie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-22
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Herkules S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka), informuje że w dniu 22 lipca 2019 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 lipca 2019 r. dotyczące rejestracji zmian w Statucie Emitenta.

Zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki zostały przyjęte uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2019 r.

Zarząd Herkules S.A. w załączeniu przekazuje treść zmienionych postanowień oraz jednolity tekst Statutu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki
Plik Opis
Zmiany w Statucie.pdfZmiany w Statucie.pdf Zmiany w Statucie
Statut_tekst jednolity.pdfStatut_tekst jednolity.pdf Statut - tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-22 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2019-07-22 Tadeusz Orlik Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki