REKLAMA

HERKULES S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.

2021-08-31 14:04
publikacja
2021-08-31 14:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Michal_Hulboj.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_Grzegorz_Lajca.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-31
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Hulbója oraz Pana Grzegorza Łajcę.

Zarząd informuje, że wyżej wymienieni, powołani Członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że ich działalność wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, że żaden z nich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.Podstawa prawna:
art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
CV_Michał Hulbój.pdfCV_Michał Hulbój.pdf CV Michał Hulbój
CV_Grzegorz Łajca.pdfCV_Grzegorz Łajca.pdf CV Grzegorz Łajca

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Marta Towpik Prezes Zarządu
2021-08-31 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2021-08-31 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki