REKLAMA

HERKULES S.A.: Powołanie Członków Komitetu Audytu Spółki

2021-09-13 17:06
publikacja
2021-09-13 17:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-13
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Powołanie Członków Komitetu Audytu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13 września 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Michała Hulbója oraz Pana Piotra Kwaśniewskiego na Członków Komitetu Audytu Spółki.

Aktualnie skład Komitetu Audytu Spółki jest następujący:
1. Michał Hulbój – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Adam Purwin – Członek Komitetu Audytu,
3. Piotr Kwaśniewski – Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu Spółki w wyżej wymienionym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

Życiorysy Członków Komitetu Audytu dostępne są na stronie internetowej Emitenta www.herkules-polska.pl w zakładce Ład korporacyjny/Władze Spółki/Rada Nadzorcza.Podstawa prawna:
art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-13 Marta Towpik Prezes Zarządu
2021-09-13 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki