REKLAMA
PIT 2023

HERKULES S.A.: Otwarcie postępowania układowego wobec Spółki.

2023-11-07 15:57
publikacja
2023-11-07 15:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-07
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Otwarcie postępowania układowego wobec Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W ślad za raportem bieżącym nr 32/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku, Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że postanowieniem datowanym na dzień 6 listopada 2023 roku (podpisanym w dniu 7 listopada 2023 roku) Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt: WA1M/GR/20/2023, postanowił otworzyć postępowanie układowe wobec Herkules S.A., wyznaczyć nadzorcę sądowego, którego funkcję będzie pełnić Paweł Jacek Lewandowski (numer licencji 735) oraz wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny.
Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-07 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2023-11-07 Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki