REKLAMA

HERKULES S.A.: Otrzymanie przez Emitenta powiadomienia o transakcji nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2023-08-29 11:44
publikacja
2023-08-29 11:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
notyfikacjamar29082023_rb36.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-29
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Otrzymanie przez Emitenta powiadomienia o transakcji nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 sierpnia 2023 roku Emitent otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) o transakcji nabycia akcji Emitenta dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Treść przedmiotowego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Załączniki
Plik Opis
notyfikacjamar29082023 rb36.pdfnotyfikacjamar29082023 rb36.pdf Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-29 Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu
2023-08-29 Tadeusz Orlik Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki