REKLAMA
PIT 2023

HERKULES S.A.: Otrzymanie postanowienia w przedmiocie sprostowania orzeczenia wydanego w sprawie otwarcia postępowania układowego wobec Spółki.

2023-11-13 13:28
publikacja
2023-11-13 13:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-13
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Otrzymanie postanowienia w przedmiocie sprostowania orzeczenia wydanego w sprawie otwarcia postępowania układowego wobec Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 13 listopada 2023 otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy z dnia 13 listopada 2023 roku, w sprawie o sygn. akt: WA1M/GR/20/2023, w przedmiocie sprostowania orzeczenia wydanego w sprawie otwarcia postępowania układowego („Postanowienie”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2023 dnia 7 listopada 2023 roku.


Zgodnie z treścią Postanowienia, Sąd postanowił sprostować oczywistą omyłkę pisarską w treści postanowienia wydanego w sprawie o otwarcie postępowania układowego, w ten sposób, że w miejsce błędnie wpisanej: daty postanowienia i daty rozpoznania sprawy – „6 listopada 2023 roku” wpisać poprawną, zgodną z dniem podpisania postanowienia: „7 listopada 2023 roku”.
Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-13 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2023-11-13 Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki