0,7500 zł
-7,41% -0,0600 zł
HERKULES SA (HRS)

Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_1_RB_1_2020_projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-03
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2020 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFe4, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., posiadającego 4.223.531 akcji Herkules S.A. stanowiących 11,69% w kapitale zakładowym Emitenta, w oparciu o regulację art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 3 Statutu Herkules S.A., żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta.

W żądaniu wskazano następujący, proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

W związku z wystosowanym żądaniem Zarząd Emitenta, działając zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w ramach żądania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik_1_RB_1_2020_projekty_uchwał_wraz_z_uzasadnieniem.pdfZałącznik_1_RB_1_2020_projekty_uchwał_wraz_z_uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-03 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2020-01-03 Jacek Tucharz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.