REKLAMA

HERKULES S.A.: Informacja o zniesieniu terminu rozprawy w sprawie złożonego przez spółkę zależną - Viatron S.A. w restrukturyzacji pozwu o przyznanie odszkodowania

2021-03-16 16:36
publikacja
2021-03-16 16:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Informacja o zniesieniu terminu rozprawy w sprawie złożonego przez spółkę zależną - Viatron S.A. w restrukturyzacji pozwu o przyznanie odszkodowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zniesieniu przez Sąd Okręgowy w Sztokholmie (Stockholms Tingsrätt) terminu rozprawy wyznaczonej na 17, 18 oraz 19 marca 2021 r. w sprawie złożonego przez spółkę zależną od Emitenta, tj. spółkę Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, pozwu przeciwko Liebherr-Werk Ehingen GmbH o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku żurawia Liebherr LG1750, który nastąpił w ramach realizacji przez Viatron S.A. w restrukturyzacji projektu Solberg na terytorium Królestwa Szwecji. O wyznaczeniu terminu rozprawy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, odroczenie terminu rozprawy spowodowane jest pojawieniem się przeszkód związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Sąd Okręgowy w Sztokholmie nie wyznaczył nowego terminu rozprawy.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-16 Marta Towpik Prezes Zarządu
2021-03-16 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki