REKLAMA
ZAGŁOSUJ

HERKULES S.A.: Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A. poniżej 5%

2021-12-03 16:14
publikacja
2021-12-03 16:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_o_zmniejszeniu_stanu_posiadania_akcji_HRS_NN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-03
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A. poniżej 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 grudnia 2021 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 5% w wyniku zbycia akcji Herkules S.A. w transakcji na GPW w Warszawie zawartej w dniu 1 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z zawiadomieniem, przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał łącznie 4 223 531 akcji Emitenta stanowiących 12.379% kapitału zakładowego i uprawniających do 4 223 531 głosów (12.379%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po rozliczeniu transakcji zawartej w dniu 1 grudnia 2021 roku zarządzany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusz, tj. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie posiada aktualnie żadnych akcji Spółki oraz nie jest uprawniony o wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji HRS_NN.pdfZawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji HRS_NN.pdf Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Herkules S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-03 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2021-12-03 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki