REKLAMA
ZAGŁOSUJ

HERKULES S.A.: Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A.

2021-12-06 12:02
publikacja
2021-12-06 12:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_o_nabyciu_pakietu_akcji_Herkules_S.A_Willet_(rb31).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-06
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 grudnia 2021 roku otrzymał od spółki pod firmą Willet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o bezpośrednim nabyciu akcji Herkules S.A.

Zgodnie z zawiadomieniem, nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku rozliczenia transakcji pakietowej zawartej w dniu 1 grudnia 2021 roku.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji nabycia akcji Spółki, Willet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.

Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji Spółki, Willet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie posiada 4 223 531 akcji Herkules S.A. stanowiących 12,38% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4 223 531 głosów na Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., co stanowi 12,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji Herkules S.A_Willet (rb31).pdfZawiadomienie o nabyciu pakietu akcji Herkules S.A_Willet (rb31).pdf Zawiadomienie o nabyciu akcji Herkules S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-06 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2021-12-06 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki