REKLAMA

HERKULES S.A.: Informacja o wyznaczeniu nowego terminu rozprawy w sprawie złożonego przez spółkę zależną - Viatron S.A. w restrukturyzacji pozwu o przyznanie odszkodowania

2021-04-26 17:14
publikacja
2021-04-26 17:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Informacja o wyznaczeniu nowego terminu rozprawy w sprawie złożonego przez spółkę zależną - Viatron S.A. w restrukturyzacji pozwu o przyznanie odszkodowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 16 marca 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyznaczeniu przez Sąd Okręgowy w Sztokholmie (Stockholms Tingsrätt) nowego terminu rozprawy w sprawie złożonego przez spółkę zależną od Emitenta, tj. spółkę Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, pozwu przeciwko Liebherr-Werk Ehingen GmbH o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku żurawia Liebherr LG1750, który nastąpił w ramach realizacji przez Viatron S.A. w restrukturyzacji projektu Solberg na terytorium Królestwa Szwecji.

Sąd Okręgowy w Sztokholmie, ze względu na obszerną dokumentację dowodową, wyznaczył na rozprawę 7 (siedem) pełnych dni procesowych w terminie od 3 do 11 maja 2022 roku.

O złożeniu pozwu przez spółkę zależną Emitent informował w raporcie bieżącym nr 61/2018 z dnia 5 października 2018 roku.Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Marta Towpik Prezes Zarządu
2021-04-26 Konrad Miterski Wiceprezes Zarzdu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki