0,7780 zł
3,73% 0,0280 zł
HERKULES SA (HRS)

Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących, które zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-24
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących, które zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules, stwierdzono konieczność utworzenia następujących odpisów aktualizujących mających wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za I półrocze 2019 r.:

1. odpis aktualizujący wartości niektórych składników majątku trwałego, których wartość bieżąca istotnie odbiega od wartości rynkowej na kwotę 1,6 mln zł, co zostało potwierdzone wyceną biegłego rzeczoznawcy majątkowego;

2. odpis aktualizujący wartości niektórych składników majątku trwałego, których wartość bieżąca istotnie odbiega od wartości rynkowej na kwotę 1,3 mln zł, co zostało potwierdzone transakcjami handlowymi, które sfinalizowano po dniu bilansowym;

3. odpis aktualizujący wartość należności handlowych, co do których istnieje uzasadnione ryzyko nieściągalności na kwotę 0,2 mln zł.

Łącznie ujemny wpływ powyższych czynników na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za I półrocze 2019 r. wyniesie 3,1 mln zł.

Ponadto zidentyfikowano istotne zmniejszenie wartości udziałów Emitenta w spółce zależnej Gastel Hotele Sp. z o.o., na skutek obniżenia wartości aktywów netto spółki zależnej w relacji do wartości jej udziałów w księgach Emitenta oraz istnienia ryzyka, że dysproporcja ta może mieć trwały charakter. Wynikający z powyższego odpis aktualizujący utworzono na wartość 1,4 mln zł. Odpis ten będzie miał wpływ wyłącznie na jednostkowy wynik finansowy Herkules S.A.

W związku z trwającym procesem przeglądu sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules przez biegłego rewidenta, Zarząd Emitenta nie wyklucza konieczności dokonania kolejnych odpisów aktualizujących wartość składników bilansowych.Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-24 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2019-09-24 Tadeusz Orlik Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.