0,8100 zł
4,11% 0,0320 zł
HERKULES SA (HRS)

Informacja o powstaniu możliwości naliczenia kar umownych z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-18
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Informacja o powstaniu możliwości naliczenia kar umownych z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z realizacją kontraktu pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R” (Umowa, Kontrakt) realizowanego przez konsorcjum powołane do wykonania Umowy (Konsorcjum, Wykonawca), w skład którego wchodzi spółka zależna od Herkules S.A. (Emitent) – Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zamawiający), Zarząd Emitenta w dniu 17 lipca 2019 r. powziął informację o otrzymaniu przez lidera Konsorcjum – Nokia Solutions And Networks Sp. z o.o., pism wystosowanych w dniu 16 lipca 2019 r. przez Biuro Inżyniera Projektu – spółkę MGGP S.A. informujących Konsorcjum o powstaniu możliwości naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych z tytułu:
- opóźnień w przedłożeniu wymaganego Kontraktem Harmonogramu rzeczowo-finansowego powstałych zdaniem Inżyniera Projektu w okresie od 13 czerwca 2018 r. do 27 lutego 2019 r.,
- opóźnień w przedłożeniu wymaganej zdaniem Inżyniera Projektu, aktualizacji powyższego Harmonogramu w okresie od 19 kwietnia 2019 r. do dnia 16 lipca 2019 r.,
- przedłożenia przez Konsorcjum Raportów o Postępie Prac za kwiecień i maj 2019 r., które zdaniem Inżyniera Projektu nie spełniają wymagań Kontraktu.

Biuro Inżyniera Projektu wyszacowało na dzień 16 lipca 2019 r. możliwą wysokość ewentualnych obciążeń dla Konsorcjum na kwotę łączną około 3,7 mln zł.
Spółka Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. odpowiada przed Zamawiającym za realizację Kontraktu solidarnie z pozostałymi członkami Konsorcjum. Udział Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w Kontrakcie wynosi 12,3%.

Zarząd Herkules S.A. informuje, że wystosowanie przedmiotowych pism przez Biuro Inżyniera Projektu nie jest równoznaczne z nałożeniem kar umownych przez Zamawiającego na Konsorcjum.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną z uwagi na pojawienie się możliwości powstania roszczenia o charakterze kary umownej z tytułu Kontraktu, który jest umową długoterminową o istotnej dla Emitenta wartości, i który Emitent uznaje za priorytetowy operacyjnie.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-18 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2019-07-18 Jacek Tucharz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.