REKLAMA
ZAGŁOSUJ

HERKULES S.A.: Informacja o powierzeniu obowiązków Prezesa Zarządu Wiceprezesowi Zarządu Spółki

2021-11-05 11:58
publikacja
2021-11-05 11:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-05
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Informacja o powierzeniu obowiązków Prezesa Zarządu Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu obowiązków Prezesa Zarządu Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Konradowi Miterskiemu ze skutkiem na dzień 5 listopada 2021 roku na godz. 11:30.


Szczegółowa podstawa prawna:
§5 pkt 5 w związku z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-05 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2021-11-05 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki