REKLAMA
ZAGŁOSUJ

HERKULES S.A.: Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

2021-12-07 12:23
publikacja
2021-12-07 12:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_o_pośrednim_nabyciu_akcji_Herkules_S.A_an.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 grudnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazane przez spółkę działającą pod firmą Willet S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Pana Romualda Stachowiaka informujące o pośrednim nabyciu akcji Herkules S.A.

Zgodnie z zawiadomieniem, pośrednie nabycie akcji Herkules S.A. przez spółkę pod firmą Willet S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Pana Romualda Stachowiaka nastąpiło w wyniku rozliczenia transakcji pakietowej zawartej w dniu 1 grudnia 2021 roku przez spółkę pod firmą Willet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o której to transakcji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji nabycia akcji Herkules S.A. zarówno spółka pod firmą Willet S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu jak i Pan Romuald Stachowiak nie posiadali bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.

Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji Herkules S.A. przez spółkę Willet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie spółka Willet S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu jako podmiot dominujący wobec spółki Willet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz Pan Romuald Stachowiak jako podmiot dominujący wobec spółki Willet S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu posiadają pośrednio 4 223 531 akcji Herkules S.A. stanowiących 12,38% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4 223 531 głosów na Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., co stanowi 12,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Herkules S.A_an.pdfZawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Herkules S.A_an.pdf Zawiadomienie o pośrednim nayciu akcji Herkules S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-07 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu
2021-12-07 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki