REKLAMA

HERKULES S.A.: Aktualizacja budżetu Kontraktu Spółki zależnej

2022-09-21 17:54
publikacja
2022-09-21 17:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-21
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Aktualizacja budżetu Kontraktu Spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 września 2022 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka zależna”)przekazał Spółce informację dotyczącą aktualizacji budżetu kontraktu realizowanego przez Spółkę zależną na podstawie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 – Wdrożenie systemu GSM-R” (dalej „Kontrakt”) zawartej w ramach konsorcjum spółek w składzie: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. (dalej „Nokia”), SPC-1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie: Fonon sp. z o.o., „Fonon”), SPC-2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „SPC-2”), Spółka zależna (dalej łącznie „Wykonawca”) na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej „Zamawiający”).

W wyniku aktualizacji budżetu Kontraktu Spółka zależna pogłębiła szacowaną stratę na Kontrakcie o 29 888 tys. zł, co wpływa na powiększenie utworzonej w 2019 roku i zaktualizowanej na 31.12.2021 roku rezerwy dotyczącej szacowanego wyniku kontraktu długoterminowego. Powyższe zdarzenie ma wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Herkules w tożsamej wartości.

Czynniki, które w największym stopniu negatywnie wpłynęły na kwotę aktualizacji to przede wszystkim:
- szacowany wzrost kosztów operacyjnych spowodowany drastycznym wzrostem cen surowców, materiałów i usług budowlanych wynikający przede wszystkim z pandemii Covid-19 oraz agresji rosyjskiej w Ukrainie, czyli będący efektem zdarzeń stanowiących nadzwyczajną zmianę stosunków gospodarczych,
- szacowane wydłużenie czasu realizacji wpływające na istotny przyrost kosztów administracyjnych i finansowych,
- spowodowany nadzwyczajną inflacją wzrost stóp procentowych, który przekłada się na znaczące zwiększenie kosztów obsługi finansowej.

Równolegle do wskazanego powyżej wzrostu kosztów, nie nastąpiła jakakolwiek zmiana wynagrodzenia kontraktowego, która postulowana była przez Konsorcjum Wykonawcze, m.in. propozycją Aneksu nr. 3. Pomimo przeprowadzenia szeregu działań przez Konsorcjum Wykonawcze oraz przez samą Spółkę zależną, nie nastąpiła również żadna waloryzacja wynagrodzenia, która wprost wynika z treści Kontraktu lub uwarunkowań wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych. W związku z powyższym aktualizacja budżetu stała się uzasadniona.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-21 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2022-09-21 Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki