REKLAMA
PILNE

HELIO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

2021-08-30 14:40
publikacja
2021-08-30 14:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-30
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
HELIO S.A. informuje, że w dniu 30.08.2021 r. zawarła jako kredytobiorca z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23.09.2016 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 23.09.2016 r., nr 8/2017 z dnia 12.09.2017 r., nr 4/2018 z dnia 29.08.2018 r., nr 15/2019 z dnia 05.09.2019 r., oraz nr 15/2020 z dnia 04.09.2020 r.

Na podstawie ww. aneksu wydłużono okres kredytowania do dnia 30.09.2022 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:
- 25.000.000 zł w okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.06.2022 r.
- 20.000.000 zł w okresie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.
oraz zmieniono oprocentowanie kredytu poprzez zmniejszenie marży Banku i dostosowano odpowiednio termin na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wskazany w oświadczeniu Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt.5 Kodeksu postępowania cywilnego do dnia 30.09.2024 r. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2021 r.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnej umowy w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki.

Uzupełniająco nadmienia się o zawarciu tego samego dnia przez HELIO S.A. z Bankiem nowej umowy o kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł na finansowanie i refinansowanie zakupu środków trwałych, w tym samochodów służbowych oraz maszyn produkcyjnych. Termin wykorzystania kredytu od 01.09.2021 r. do 31.03.2022 r. Pierwsza rata kredytu płatna będzie w dniu 29.04.2022 r. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobierał będzie odsetki według zmiennej stopy procentowej 3M WIBOR powiększonej o marżę banku. Okres kredytowania do 31.08.2026 r. Umowa ta nie wpływa jednak istotnie na działalność Spółki, jej płynność, ani strukturę finansowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-30 Grzegorz Sobociński Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki