REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

HELIO S.A.: Treść projektów uchwał, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.12.2022 r.

2022-12-16 14:48
publikacja
2022-12-16 14:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_2022_17-z1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-16
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Treść projektów uchwał, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.12.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka HELIO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 16 grudnia 2022 roku.
Załączniki
Plik Opis
RB_2022_17-z1.pdfRB_2022_17-z1.pdf Treść projektów uchwał niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 16 grudnia 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-16 Grzegorz Sobociński Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki