0,0814 zł
-0,25% -0,0002 zł
Harper Hygienic SA (HRP)

Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z biegłym rewidentem, tj. Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-14
Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z biegłym rewidentem, tj. Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 r. zawarte zostało porozumienie rozwiązujące umowę z biegłym rewidentem, tj. Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu 61-131 przy ulicy Abpa Antoniego Baraniaka 88e, wpisaną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055, jako podmiot uprawniony do dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, 2018 i 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy 2017, 2018 i 2019 oraz na przegląd śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okresy 01.04.2018-30.09.2018 oraz 01.04.2019-30.09.2019.
Przedmiotowa umowa, której dotyczy rozwiązanie była zawarta 27 czerwca 2018 r. i zawarta została na czas badania sprawozdań wyszczególnionych powyżej.
Porozumienie rozwiązujące zostało zawarte w dniu 14 grudnia 2018 r., natomiast przyczyną był brak porozumienia w zakresie wydłużenia terminu realizacji Umowy, dotyczącego przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2018 r., przez co strony postanowiły rozwiązać umowę o świadczenie usług będących przedmiotem Umowy.
Na podstawie paragrafu 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent niezwłocznie po otrzymaniu pisma jakie zostanie złożone przez firmę audytorską do Komisji Nadzoru Finansowego, załączy je do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:
§ 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-14 DMITRIJ KOSTOJANSKIJ PREZES ZARZĄDU
2018-12-14 AMIT TILANI CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.