REKLAMA

HANDLOWY: Wpływ zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Grupa”)

2020-04-16 19:01
publikacja
2020-04-16 19:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-16
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Wpływ zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Grupa”)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku dotyczące obniżenia stopy referencyjnej łącznie o 100 punktów bazowych, będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy. W chwili obecnej wpływ ten jest szacowany w przedziale 100-130 mln zł w 2020 roku.

Faktyczny wpływ na wynik netto Grupy będzie uzależniony od realizacji założeń biznesowych, w tym w zakresie inwestycyjnych dłużnych papierów wartościowych oraz sytuacji makroekonomicznej.

Zarówno podane wyliczenia jak i założenia mogą ulec zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-16 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki