REKLAMA

HANDLOWY: Wpływ zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

2020-06-08 07:48
publikacja
2020-06-08 07:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-08
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Wpływ zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku, informuje o zaktualizowanych szacunkach dotyczących wpływu zmiany stóp procentowych dokonanej przez Radę Polityki Pieniężnej na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Grupa”).

Bank szacuje, że podjęte przez Radę Polityki Pieniężnej decyzje z 17 marca 2020 r., 8 kwietnia 2020 r. i 28 maja 2020 r. związane ze zmianą stóp procentowych (w szczególności obniżeniem stopy referencyjnej o 140 punktów bazowych) będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy łącznie w przedziale 150-180 mln zł w 2020 r.

Bank szacuje, że sama decyzja Rady Polityki Pieniężnej z 28 maja 2020 r. o obniżkach stóp procentowych (w tym obniżenia stopy referencyjnej o 40 punktów bazowych) wpłynie negatywnie na wynik odsetkowy Grupy i wpływ ten szacowany w jest w przedziale 65-70 mln zł w 2020 r.

Faktyczny wpływ na wynik netto Grupy będzie uzależniony od realizacji założeń biznesowych, w tym w zakresie inwestycyjnych dłużnych papierów wartościowych oraz sytuacji makroekonomicznej.

Zarówno podane wyliczenia jak i założenia mogą ulec zmianie.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-08 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki