REKLAMA

HANDLOWY: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za 2020 oraz niepodzielonego zysku za 2019 rok

2021-06-17 19:29
publikacja
2021-06-17 19:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_Raportu_27_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za 2020 oraz niepodzielonego zysku za 2019 rok

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: Paragraf 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej jako WZ) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok oraz uchwałę w sprawie podziału niepodzielonego zysku za 2019 rok.

Obie uchwały przewidują, że odpowiednia część zysku za 2020 rok oraz 2019 rok zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 roku (włącznie) Komisja Nadzoru Finansowego zezwoli na jeden z następujących sposobów podziału uzysku:
a) Warunek Wypłaty Całości zysku;
b) Warunek Wypłaty 75% Zysku - w przypadku braku spełnienia Warunku Wypłaty Całości Zysku,
c) Warunek Wypłaty 50% Zysku - w przypadku braku spełnienia Warunku Wypłaty 75% Zysku,
d) W przypadku braku spełnienia Warunku Wypłaty 50% Zysku, zysk netto za 2020 rok i niepodzielony zysk za 2019 rok pozostaną w całości niepodzielone;

W przypadku wyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na wypłatę dywidendy, WZ postanowiło określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 15 września 2021 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 22 września 2021 roku (dzień wypłaty dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wyniesie 130 659 600 sztuk.

Wysokość dywidendy, w tym wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję dla każdego z warunków określonych w ppkt a), b) i c) powyżej zawarta jest w uchwałach Nr 29 i Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 17 czerwca 2021 roku, stanowiących załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zalacznik_do_Raportu 27_2021.pdfZalacznik_do_Raportu 27_2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki