REKLAMA
JUŻ JUTRO

HANDLOWY: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok

2022-06-23 20:02
publikacja
2022-06-23 20:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).


Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż w dniu 23 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej jako ZWZ) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 714 708 012,00 złotych. Dywidenda ma charakter pieniężny. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5 złote 47 grosze. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 130 659 600 sztuk.

Jednocześnie ZWZ postanowiło określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 1 lipca 2022 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2022 roku (termin wypłaty dywidendy).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report
No. 23/2022


Subject:
Resolution of the Ordinary General Meeting of Shareholders on dividend
payment for 2021


Legal basis:
§ 19 section 2 of the Ordinance of the Minister of Finance dated March
29, 2018 on current and periodic information published by issuers of
securities and the conditions for regarding as equivalent the
information required by the law of a non-member state (Journal of Laws
of 2018, item 757).


The Bank Handlowy w
Warszawie S.A. hereby informs that, the Ordinary General Meeting of
Shareholders of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. (hereinafter GSM)
adopted a resolution on distribution of the net profit for 2021 on June
23, 2022. The GSM resolved to appropriate the amount of PLN 714,708,012.00
for the dividend payment,
which means that the dividend per one ordinary share is PLN 5.47. The
number of shares covered by the dividend is 130,659,600.


Simultaneously, the
GSM resolved to set the day of the right to the dividend for July 1,
2022 (dividend date) and the day of the dividend payment for July 11,
2022 (dividend payment date).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki