REKLAMA

HANDLOWY: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r.

2022-05-24 21:02
publikacja
2022-05-24 21:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_WZA_zalacznik_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-24
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. przekazuje w Załączniku do niniejszego Raportu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r.
Załączniki
Plik Opis
Projekty_uchwal_WZA_zalacznik_2022.pdfProjekty_uchwal_WZA_zalacznik_2022.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 18/2022


Subject: Drafts of resolutions of the Ordinary
General Meeting of Bank Handlowy w Warszawie S.A. to be held on June 23,
2022


Legal grounds: § 19
section 1 point 2) of the Regulation of the Minister of Finance of March
29, 2018 on Current and Periodic Information Published by Issuers of
Securities and Conditions for Regarding Information Required by the Law
of a Non-member State as Equivalent (Journal of Laws of 2018, Item 757).


The Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie
S.A. presents drafts of resolutions of the Ordinary General Meeting of
Bank Handlowy w Warszawie S.A. held on June 23, 2022 included in the
Attachment to this Report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-24 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki