58,3000 zł
-0,34% -0,2000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-24
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 5 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż w dniu 24 września 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołało na członków Rady Nadzorczej na wspólną, obecnie trwającą kadencję, następujące osoby:

1) Pana Zdenka Turka
Pan Zdenek Turek odpowiada za całość operacji Citi w Europie. Jest Szefem Klastra Europejskiego oraz CEO Citibank Europe, plc. Pracuje w Dublinie. Citi oferuje szeroki zakres usług bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, bankowości transakcyjnej, jak również w zakresie papierów wartościowych i rynków kapitałowych w całym Regionie Europy Zachodniej, który stanowi jeden z największych rynków Citi na świecie.
Wcześniej Pan Zdenek Turek pełnił funkcję CEO w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz funkcję Citi Country Officer w Rosji i pracował w Moskwie. Operacje Citi w tym regionie obejmowały 8 krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
W latach 2005–2008 Pan Zdenek Turek pełnił rolę Citi Country Officer w regionie Południowej Afryki oraz kierował Regionem Afryki (na stanowisku Divsion Head for Africa), obejmującego 16 krajów, w których Citi prowadzi swoją działalność.
W latach 2002–2005 Pan Turek pełnił funkcję Citi Country Officer na Węgrzech, zarządzając jednocześnie Regionem Europy Środkowej, w skład którego wchodziło pięć krajów (Węgry, Czechy, Rumunia, Słowacja i Bułgaria).
Pan Zdenek Turek rozpoczął pracę w Citi w 1991 r. w Pradze, gdzie sprawował liczne funkcje kierownicze w obszarze Bankowości i Finansowania Przedsiębiorstw, a w 1998 r. awansował na stanowisko Citi Country Officer w Rumunii.
Przed rozpoczęciem pracy w Citi, Pan Zdenek Turek był zatrudniony w Departamencie Operacji Walutowych Banku Centralnego Czechosłowacji, gdzie odpowiadał za sektory eksportowe/importowe oraz usług biznesowych (1986-1990). Następnie dołączył do A.I.C., austriackiej firmy konsultingowej jako Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa w Pradze, gdzie odpowiadał za doradztwo klientom korporacyjnym w zakresie restrukturyzacji i naprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw przemysłowych.
Pan Zdenek Turek ukończył studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze w 1986 r. Studiował również w Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii, gdzie w 1997 r. ukończył Zaawansowany Program Rozwoju Kadry Kierowniczej (Advanced Management Development Program). W 2010 r. uzyskał tytuł Executive MBA w wyższej szkole biznesu INSEAD.
Pan Zdenek Turek nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Zdenek Turek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


2) Pana Gonzalo Luchetti
Pan Gonzalo Luchetti jest obecnie Szefem Bankowości Detalicznej Citi w Azji i Regionie EMEA. Na tym stanowisku Pan Gonzalo Luchetti odpowiada za całość operacji bankowości detalicznej, w tym depozyty, Wealth Management, bancassurance, małe przedsiębiorstwa, karty kredytowe, kredyty dla klientów indywidualnych oraz kredyty hipoteczne. Wcześniej, w 2015 r., pełnił funkcję Szefa Bankowości Detalicznej w Azji i pomógł przeprowadzić istotną transformację tego biznesu, polegającą na dostosowaniu jego sieci dystrybucji, zwiększeniu skali działalności wybranych podmiotów oraz cyfryzacji modelu działalności.
Przed przyjazdem do Azji pracował w Nowym Jorku jako Globalny Szef ds. Wealth Management i Ubezpieczeń. Był odpowiedzialny za globalną dystrybucję produktów Citigold, Citigold Private Client, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych oraz za Global International Personal Bank. Na tym stanowisku odpowiadał za globalne relacje z firmami zarządzającymi aktywami i firmami ubezpieczeniowymi. Ponadto w 2009 r. był odpowiedzialny za International Personal Banking w Stanach Zjednoczonych.
Pan Gonzalo Luchetti dołączył do Citi w 2006 r. jako Szef ds. Strategii Bankowości Prywatnej Citi w Ameryce Łacińskiej, gdzie kierował działaniami w zakresie strategii wzrostu, poszukiwania źródeł zysków, segmentacji klientów oraz zwiększania produktywności sprzedaży. Następnie w 2007 r. objął dodatkowo funkcję Dyrektora Finansowego tego biznesu.
Przed Citi pracował w JP Morgan Chase w dziale Optymalizacji Działalności w Pionie Międzynarodowych Usług Finansowych. Wcześniej pracował w Bain & Company jako konsultant ds. zarządzania w biurach w San Francisco i Londynie.
Pan Gonzalo Luchetti ukończył studia MBA na Stanford University Graduate School of Business oraz studia licencjackie w dziedzinie informatyki na Politechnice w Buenos Aires. Posiada licencje US Securities Registration wydane przez FINRA, serii 7, 63, 24 i 65.

Pan Gonzalo Luchetti nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Gonzalo Luchetti nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-24 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.