HANDLOWY: Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

2019-06-05 16:12
publikacja
2019-06-05 16:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 5 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż w dniu 5 czerwca 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołało na członków Rady Nadzorczej na wspólną, obecnie trwającą kadencję, następujące osoby:

1) Panią Annę Rulkiewicz

Od 2007 r. Pani Anna Rulkiewicz jest Prezesem Zarządu Grupy LUX MED, do której dołączyła w 2002 r. jako Członek Zarządu i Dyrektor Marketingu i Sprzedaży. Od końca 2011 r. pełni także funkcję Dyrektora Zarządzającego LMG Försäkrings AB, którego oddział działa w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia. Od 2011 r. Pani Anna Rulkiewicz jest Prezesem Pracodawców Medycyny Prywatnej (druga kadencja), a od 2016 r. pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP.

Doświadczenie zawodowe Pani Anny Rulkiewicz obejmuje też m.in. zarządzanie w latach 2001-2002 Pionem Sprzedaży i Marketingu w Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym/Winterthur, gdzie nadzorowała pracę departamentów: sprzedaży wewnętrznej, sprzedaży zewnętrznej, ubezpieczeń grupowych, marketingu i komunikacji. W latach 1998-2001 pracowała dla Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Zurich Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pełniąc funkcję Dyrektora Ubezpieczeń Grupowych i Szkoleń odpowiadała m.in. za segment ubezpieczeń grupowych, w tym również za tworzenie usług, system rekrutacji oraz zarządzanie szkoleniami. Po powierzeniu jej funkcji Dyrektora Segmentu Klienta Korporacyjnego i uzyskaniu nominacji na członka zarządu Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. odpowiadała za segment klienta z sektora small business i klienta korporacyjnego. W latach 1995-1998 pracowała w Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., gdzie odpowiadała m.in. za rozwój sprzedaży ubezpieczeń grupowych i indywidualnych w ramach bancassurance.

Pani Anna Rulkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w 1994 r. uzyskała stopień magistra. Pani Anna Rulkiewicz jest również absolwentką Uniwersytetu w Hamburgu. W 1998 r. ukończyła studia podyplomowe w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń oraz cykl szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA „Marketing Strategies for Executive Advancement” (LIMRA Executive Development Group). W 2018 r. ukończyła Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business.

Pani Anna Rulkiewicz nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Anna Rulkiewicz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.2) Panią Barbarę Smalską

W latach 2015-2017 Pani Barbara Smalska pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A., odpowiedzialnego za obszar strategii, fuzje (w szczególności za proces integracji prawnej i operacyjnej z działalnością wydzieloną Banku BPH S.A. oraz realizację synergii fuzyjnych), kanały zdalne (sprzedaż przez internet oraz rozwój bankowości internetowej i mobilnej), a także inne projekty rozwojowe oraz IT.

Od 2008 r. związana była z Grupą PZU: jako Dyrektor Biura Zarządzania Produktami (2008-2010) i Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży Masowej (2010-2012) odpowiedzialna była za różne aspekty zarządzania segmentem klientów indywidualnych i MSP Grupy PZU, w szczególności obszary produktu, marketingu, sprzedaży i analitycznego CRM. W latach 2013-2014, jako członek zarządu PZU SA i PZU Życie SA, odpowiadała całościowo za segment klienta indywidualnego i MSP Grupy PZU. Jako Przewodniczący, a następnie niezależny członek Rady Nadzorczej Link4 TU S.A. (2014-2016) odpowiadała za nadzór nad oraz proces włączenia Link4 do Grupy PZU. Pani Barbara Smalska zasiadała również w Radzie Nadzorczej PTE PZU SA (2013-2014).

Pani Barbara Smalska rozpoczęła swoją karierę zawodową w 2002 r. w warszawskim biurze The Boston Consulting Group. W latach 2002-2006 na stanowiskach Associate, Senior Associate, Consultant brała udział w wielu projektach w sektorach usług finansowych i telekomunikacyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w zakresie m.in.: strategii biznesowej, modelu operacyjnego, organizacji sieci sprzedaży i aktywizacji sprzedaży, reorganizacji i optymalizacji kosztów. W latach 2006-2008 jako Project Leader, a następnie Principal zarządzała projektami strategicznymi dla największych polskich banków, ubezpieczycieli i firm telekomunikacyjnych, głównie w zakresie strategii biznesowej i strategii dystrybucji w segmencie klienta detalicznego.

Pani Barbara Smalska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 1997 r. uzyskała tytuł magistra fizyki, a w 2001 r. doktorat z doświadczalnej fizyki wysokich energii.

Pani Barbara Smalska nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Barbara Smalska nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-05 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki