REKLAMA

HANDLOWY: Potwierdzenie ocen ratingowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz zmiana perspektywy ratingowej na negatywną przez agencję Fitch Ratings

2020-04-27 20:31
publikacja
2020-04-27 20:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-27
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Potwierdzenie ocen ratingowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz zmiana perspektywy ratingowej na negatywną przez agencję Fitch Ratings
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2020 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch”) zmieniła perspektywę ratingową w ramach ratingu długoterminowego Banku („Long-term IDR”) ze „stabilnej” na „negatywną”. Zmiana perspektywy ratingowej jest wynikiem przeprowadzonej przez Fitch analizy, z której wynika, że skutki ekonomiczne wynikające z pandemii koronowariusa stanowią średnioterminowe ryzyko dla ocen ratingowych Banku. Dodatkowy wpływ na powyższą decyzję miało również obniżenie perspektywy ze „stabilnej” na „negatywną” spółki matki Banku – Citigroup Inc.

Jednocześnie Fitch potwierdził rating długoterminowy Banku („Long-term IDR”) na poziomie „A-” oraz Viability rating na poziomie „a-”.

Viability rating dla Banku jest odzwierciedleniem jego modelu biznesowego charakteryzującego się niskim poziom ryzykiem, wysoką płynnością i silną pozycją kapitałową. Ocena Viability rating jest o jeden stopień wyższa niż ocena dla polskiego sektora bankowego.

Pełny aktualny rating Banku nadany przez Fitch prezentuje się następująco:

1) rating długoterminowy podmiotu (Long-term IDR): „A-”; Perspektywa negatywna”;
2) rating krótkoterminowy podmiotu (Short-term IDR): „F1”;
3) Viability rating: „a-“;
4) rating wsparcia (Support Rating): „1”;
5) długoterminowy rating na skali krajowej (National Long-term Rating): „AA+(pol)”;
Perspektywa negatywna;
6) krótkoterminowy rating na skali krajowej (National Short-term Rating): „F1+(pol)”.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-27 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki