REKLAMA

HANDLOWY: Potwierdzenie ocen ratingowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz umieszczenie „viability rating” Banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym

2021-04-27 20:26
publikacja
2021-04-27 20:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_komunikat_Fitch.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Potwierdzenie ocen ratingowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz umieszczenie „viability rating” Banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2021 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch”) potwierdziła ratingi długoterminowe, krótkoterminowe (IDR) Banku oraz ratingi krajowe. Oceny ratingowe Banku pozostały bez zmian. Z kolei viability rating („VR rating”) Banku został umieszczony na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym w związku z ogłoszeniem przez Citigroup Inc. zrewidowanej strategii wyjścia z segmentu detalicznego na 13 rynkach, w tym w Polsce.
Według Fitch rating VR Banku będzie znajdował się na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym do czasu ujawnienia przez Citigroup kolejnych szczegółów planowanego wyjścia oraz nowej struktury korporacyjnej, będącej konsekwencją dokonanych zmian.
Pełny aktualny rating Banku nadany przez Fitch prezentuje się następująco:
1) rating długoterminowy podmiotu (Long-term IDR): „A-”; Perspektywa negatywna”;
2) rating krótkoterminowy podmiotu (Short-term IDR): „F1”;
3) Viability rating: „a-“ (Rating Watch Negative);
4) rating wsparcia (Support Rating): „1”;
5) długoterminowy rating na skali krajowej (National Long-term Rating): „AA+(pol)”;
Perspektywa negatywna;
6) krótkoterminowy rating na skali krajowej (National Short-term Rating): „F1+(pol)”.
Pełne ogłoszenie opublikowane przez Fitch stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zalacznik_komunikat_Fitch.pdfZalacznik_komunikat_Fitch.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Legal basis: Art. 17 of the Regulation (EU) No
596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
on market abuse (MAR). The Management Board of Bank Handlowy w Warszawie
S.A. (”the Bank”) announces that on April 27, 2021 Fitch Ratings agency
(“Fitch”) affirmed the Bank's long-term rating, short-term rating
(IDR’s) and national ratings. The Bank’s ratings remained
unchanged. On the other hand, the Bank’s viability rating (“VR rating”)
was placed on Negative Watch, following the Citigroup’s announcement of
the revised strategy to exit the consumer business in 13 markets
including Poland. Fitch expects to resolve the
Ratings Watch Negative (RWN) of VR rating upon the Citigroups’ release
of further details on the exit plan and the new corporate structure as a
consequence of the changes. The full current rating of the Bank assigned
by Fitch is as follows: 1) Long-term IDR: „A-”; Outlook negative; 2)
Short-term IDR: „F1”; 3) Viability rating: „a-“ (Rating Watch Negative);
4) Support Rating: „1”; 5) National Long-term Rating: „AA+(pol)”;
Outlook negative; 6) National Short-term Rating: „F1+(pol)”. The full
announcement disclosed by Fitch is attached to this report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki